Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1417718 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ngọc Trang

 Ngọc Trang - ID: 1417718
 Name:  Ngọc Trang
 IP & Posted by:  113.180.92.49 on October 1, 2017 at 9:12pm
 Updated by:  February 18, 2018 at 8:23pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Dalat
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tim người thực sự hiểu và chia sẽ những buồn vui tròn cuộc sống.giup đỡ nhau lúc khó khăn.niềm vui va tiếng cười luôn đầy ắp.
 Free Time:  Thích đi du lịch nhiều nơi nhưng đó chỉ là mơ ước chưa thực hiẹn được.
 I Am:  Sống thật,vui ve.hieu ngkhac vả chân tình
 Looking For:  Từ 36-39 tuổi,có công ăn việc làm ổn định,làm nail cũng được(vì em cũng làm nail) hiền lành,lo lắng cho gia đình.

Back | Send Email to Ngọc Trang (ID: 1417718)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.