Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1417731 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hue
 Hue - ID: 1417731
 Name:  Hue
 IP & Posted by:  14.161.23.5 on October 2, 2017 at 12:03am
 Updated by:  October 8, 2017 at 8:24pm
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  nhân viên VP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Lập gia đình, công việc ổn định
 Free Time:  Nghe nhạc, đọc sách, xem tin tức
 I Am:  Vui vẻ hòa đồng, thích nấu ăn và đi du lịch
 Looking For:  Vui vẻ hòa đồng, yêu thương gia đình

Back | Send Email to Hue (ID: 1417731)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.