Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1417948 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tìm Em
 Tìm Em - ID: 1417948
 Name:  Tìm Em
 IP & Posted by:  116.109.13.246 on October 4, 2017 at 3:24am
 Updated by:  November 25, 2018 at 9:42pm
 Gender:  Male
 Age:  41
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Kỹ sư
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm đúng được một nửa còn lại, "mình sẽ cùng già đi em nhé!"
 Free Time:  - Uống cà phê cùng bạn bè, nghe nhạc. - Đi du lịch...
 I Am:  Chân thành, biết chia sẻ cùng người yêu thương.
 Looking For:  Tìm một người biết cách sống, biết đối nhân xử thế, và cùng đi đến hết con đường đời.

Back | Send Email to Tìm Em (ID: 1417948)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.