Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1417987 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tìmhạnhphúc
 Tìmhạnhphúc - ID: 1417987
 Name:  Tìmhạnhphúc
 IP & Posted by:  113.182.206.201 on October 4, 2017 at 5:41pm
 Updated by:  November 25, 2017 at 1:52am
 Gender:  Female
 Age:  49
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Dalat
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Làm thuê
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm mái ấm gia đình .khong chin sau tam tam chin nam tam ba chin
 Free Time:  Nói sau...
 I Am:  Bình thường...
 Looking For:  Có cùng ý nghĩ và chân tình tìm một hạnh phúc đúng nghĩa . xin đừng đùa giỡn với tình cảm . không chin sau tam tam chin nam tam ba chin .

Back | Send Email to Tìmhạnhphúc (ID: 1417987)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.