Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1418451 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hương Lê
 Hương Lê - ID: 1418451
 Name:  Hương Lê
 IP & Posted by:  118.68.236.190 on October 10, 2017 at 8:20pm
 Updated by:  October 10, 2017 at 10:39pm
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sài gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân Viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn trai làm tình trong những lúc buồn
 Free Time:  Xem phim.nghe nhạc, tập gym
 I Am:  dể thương, làm tình tốt
 Looking For:  Bạn trai làm tình tốt là ok 0989177686

Back | Send Email to Hương Lê (ID: 1418451)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.