Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1418551 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hân Hồ(Frank)

 Hân Hồ(Frank) - ID: 1418551
 Name:  Hân Hồ(Frank)
 IP & Posted by:  113.176.61.212 on October 11, 2017 at 9:08pm
 Updated by:  November 3, 2017 at 1:26am
 Gender:  Male
 Age:  30
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Sales Supervisor
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Phát triển công việc và định cư tại US, Canada hoặc Australia. Develope my job and immigrate in US or Canada or Australia
 Free Time:  Nghe nhạc, karaoke, du lịch, chụp ảnh, quay phim. Listen to music, karaoke, travel, take picture, clip
 I Am:  Vui vẻ, thân thiện, nhiệt thành. Mong muốn có thêm được nhiều người bạn hợp ý và 1 mối quan hệ tình cảm nghiêm túc để xây dựng gia đình riêng sau này. Có thể kết nối với Hân qua tk Facebook: https://www.facebook.com/han.ho7799 Hope to have some more good friends and a serious relationship with a girl to build my own family later. You can contact by facebook account: https://www.facebook.com/han.ho7799 Funny, friendly, perfervid,
 Looking For:  Thân thiện, hòa đồng, tình cảm. Friendly, sociable, lovely persons

Back | Send Email to Hân Hồ(Frank) (ID: 1418551)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.