Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1418577 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hải Yến
 Hải Yến - ID: 1418577
 Name:  Hải Yến
 IP & Posted by:  118.68.236.6 on October 12, 2017 at 5:50am
 Updated by:  October 12, 2017 at 9:37pm
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh Doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Kinh doanh thành công và có bạn tình tốt
 Free Time:  chát facebook. nghe nhạc .xem phim. đi bơi
 I Am:  vui vẻ,công việc tốt, thích làm tình
 Looking For:  tìm bạn trai ở Việt Nam, bạn trai cao ráo, dễ nhìn.có học thức và thích làm tình.Hy vọng sẽ tìm được người cùng sở thích,cảm ở cả nhà đã xem profile số điện thoại :0942545223 ( không chin bốn hai năm bốn năm hai hai ba) tìm bạn trai ở Việt Nam, bạn trai cao ráo, dễ nhìn.có học thức và thích làm tình.Hy vọng sẽ tìm được người cùng sở thích,cảm ở cả nhà đã xem profile số điện thoại :0942545223 ( không chin bốn hai năm bốn năm hai hai ba) tìm bạn trai ở Việt Nam, bạn trai cao ráo, dễ nhìn.có học thức và thích làm tình.Hy vọng sẽ tìm được người cùng sở thích,cảm ở cả nhà đã xem profile số điện thoại :0942545223 ( không chin bốn hai năm bốn năm hai hai ba) tìm bạn trai ở Việt Nam, bạn trai cao ráo, dễ nhìn.có học thức và thích làm tình.Hy vọng sẽ tìm được người cùng sở thích,cảm ở cả nhà đã xem profile số điện thoại :0942545223 ( không chin bốn hai năm bốn năm hai hai ba) tìm bạn trai ở Việt Nam, bạn trai cao ráo, dễ nhìn.có học thức và thích làm tình.Hy vọng sẽ tìm được người cùng sở thích,cảm ở cả nhà đã xem profile số điện thoại :0942545223 ( không chin bốn hai năm bốn năm hai hai ba) tìm bạn trai ở Việt Nam, bạn trai cao ráo, dễ nhìn.có học thức và thích làm tình.Hy vọng sẽ tìm được người cùng sở thích,cảm ở cả nhà đã xem profile số điện thoại :0942545223 ( không chin bốn hai năm bốn năm hai hai ba) tìm bạn trai ở Việt Nam, bạn trai cao ráo, dễ nhìn.có học thức và thích làm tình.Hy vọng sẽ tìm được người cùng sở thích,cảm ở cả nhà đã xem profile số điện thoại :0942545223 ( không chin bốn hai năm bốn năm hai hai ba) tìm bạn trai ở Việt Nam, bạn trai cao ráo, dễ nhìn.có học thức và thích làm tình.Hy vọng sẽ tìm được người cùng sở thích,cảm ở cả nhà đã xem profile số điện thoại :0942545223 ( không chin bốn hai năm bốn năm hai hai ba)

Back | Send Email to Hải Yến (ID: 1418577)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.