Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1418585 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Autumn
 Autumn - ID: 1418585
 Name:  Autumn
 IP & Posted by:  107.211.13.130 on October 12, 2017 at 7:35am
 Updated by:  February 4, 2018 at 10:49am
 Gender:  Male
 Age:  61
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Dallas
 State/Province:  Texas
 Zip:  ******
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Sắp nghỉ hưu
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Nghỉ hưu sớm, trở về sống ở Vũng Tàu,VN.
 Free Time:  TV, sách báo, thể dục, câu cá ....
 I Am:  Ly dị đã lâu, không vướng bận. Sức khỏe tốt,sống lành mạnh, không rượu beer, cờ bạc, thuốc lá.
 Looking For:  Một bạn nữ ở BR-Vũng Tàu. Dưới 60t, không vướng bận con cái.

Back | Send Email to Autumn (ID: 1418585)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.