Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1418614 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lê Khánh

 Lê Khánh - ID: 1418614
 Name:  Lê Khánh
 IP & Posted by:  49.196.2.198 on October 12, 2017 at 5:56pm
 Updated by:  October 12, 2017 at 9:45pm
 Gender:  Male
 Age:  37
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  190 lbs (87 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Perth
 State/Province:  Western Australia
 Zip:  6069
 Country:  Australia
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Mục tiêu ngắn: Thành công trong công việc. Mục tiêu dài: Thành công trong sự nghiệp.
 Free Time:  Học, học nữa, học mãi...
 I Am:  Nhiều tài vặt, biết hát, biết nấu ăn & thích nấu ăn, thích học hỏi những cái mới, thích gọn gàng sạch sẽ..!
 Looking For:  Người trưởng thành, suy nghĩ chín chắn, dễ nhìn một chút vì đàn ông yêu bằng mắt mà, tuy nhiên về lâu về dài thì tâm hồn là rất quan trọng, có cùng sở thích, người có tư duy mở & táo bạo trong cuộc sống. Hơi mông lung một tí nhưng ý của mình muốn nói là khi đứng trước một cơ hội trong cuộc đời, mình muốn người đó cũng sẽ có cùng suy nghĩ dám làm với mình, không thích người luôn chọn cuộc sống an toàn, vì đối với mình mạo hiểm thì mới thú vị, an toàn đối với mình là quá nguy hiểm... chỉ vậy thôi!!! Email mình Kinle020980@yahoo.com.au

Back | Send Email to Lê Khánh (ID: 1418614)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.