Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1418624 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Bùi Tiến Minh
 Bùi Tiến Minh - ID: 1418624
 Name:  Bùi Tiến Minh
 IP & Posted by:  115.78.5.184 on October 12, 2017 at 8:49pm
 Updated by:  October 12, 2017 at 9:38pm
 Gender:  Male
 Age:  29
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  công ty
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm 1 người sống chân thành, biết quan tâm tới người khác.01688782825
 Free Time:  đọc báo
 I Am:  tính thật, không giả dối, biết quan tâm tới người khác.01688782825
 Looking For:  người con gái không cần đẹp, lớn tuổi hơn cũng không sao, chủ yếu biết quan tâm tới người khác là ổn. 01688782825

Back | Send Email to Bùi Tiến Minh (ID: 1418624)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.