Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1418907 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nga

 Nga - ID: 1418907
 Name:  Nga
 IP & Posted by:  66.249.82.142 on October 17, 2017 at 2:58am
 Updated by:  February 11, 2018 at 11:26pm
 Gender:  Female
 Age:  55
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Nha trang
 Zip:  01225606375
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Bán shop thời tran
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tim ban lâu dai 01225606375
 Free Time:  Đi bộ xem phim nghe nhạc 01225606375
 I Am:  Vui vẻ hài hước hoà đồng 01225606375
 Looking For:  Hiền thật thà. Tôn trọng nhau tìm hiểu để đi đến quyết định

Back | Send Email to Nga (ID: 1418907)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.