Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1419240 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 NGAY MOI - ID: 1419240
 Name:  NGAY MOI
 IP & Posted by:  185.137.17.83 on October 20, 2017 at 11:17pm
 Updated by:  October 20, 2017 at 11:24pm
 Gender:  Male
 Age:  58
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Mua/ban
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Người bạn lòng.
 Free Time:  Thể thao, lam những việc yêu thích, ...
 I Am:  Người đàn ông đã cũ: bình dị, dễ gần, một chút hóm hĩnh, ...
 Looking For:  Người nữ không còn trẻ: bình dị, hiền lành, một chút sắc sảo, ...

Back | Send Email to NGAY MOI (ID: 1419240)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.