Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1419412 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Anna Nguyễn
 Anna Nguyễn - ID: 1419412
 Name:  Anna Nguyễn
 IP & Posted by:  115.76.116.55 on October 23, 2017 at 6:32am
 Updated by:  October 23, 2017 at 8:57pm
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Thợ may
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  Mục tiêu ngắn hạn là du lịch vào tháng 12. Mục tiêu dài hạn là mở tiệm may tại Sài Gòn.
 Free Time:  Đọc sách và đi nhà thờ
 I Am:  Tính tình thẳng thắn. Hoà đồng vui vẻ.
 Looking For:  Lịch sự,tôn trọng phụ nữ. Lập luận vấn đề có logic.

Back | Send Email to Anna Nguyễn (ID: 1419412)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.