Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1419422 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hoàng Nguyễn

 Hoàng Nguyễn - ID: 1419422
 Name:  Hoàng Nguyễn
 IP & Posted by:  42.114.16.179 on October 23, 2017 at 8:40am
 Updated by:  January 13, 2018 at 9:00pm
 Gender:  Male
 Age:  37
 Height:  5 Feet 11 Inches (180 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm việc tốt mỗi ngày, để tận hưởng và chia sẻ cuộc sống. Mong muốn tìm một người bạn đời để cùng sau xây dựng tương lai.
 Free Time:  Relax cho bản thân bằng những thời gian bên ly cafe, chơi thể thao, đi bơi, đi dạo...
 I Am:  Có trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với cuộc sống
 Looking For:  Một người để chia sẻ

Back | Send Email to Hoàng Nguyễn (ID: 1419422)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.