Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1419447 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to july_alone

 july_alone - ID: 1419447
 Name:  july_alone
 IP & Posted by:  115.79.215.99 on October 23, 2017 at 8:05pm
 Updated by:  October 23, 2017 at 9:28pm
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Consultant
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Free Time:  Online, shopping, spa, travel, relax, drink...
 I Am:  Hoà đồng, trầm tính, thích vui vẻ, thích du lịch cùng bạn bè và người yêu, chịu học hỏi, mong khám phá những điều mới của cuộc sống, trưởng thành trong suy nghĩ :)
 Looking For:  Trưởng thành, tâm lý, cưng chiều phụ nữ, lịch sự, chung thuỷ, chịu bỏ qua cái tôi của bản thân

Back | Send Email to july_alone (ID: 1419447)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.