Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1419535 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Phan chí thiệ
 Phan chí thiệ - ID: 1419535
 Name:  Phan chí thiệ
 IP & Posted by:  27.78.182.130 on October 24, 2017 at 8:56pm
 Updated by:  October 25, 2017 at 1:50am
 Gender:  Male
 Age:  28
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Công nghệ thông ti
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tim bạn tình kính đáo vào sạch sẽ
 Free Time:  Đọc sách
 I Am:  Tính văn minh nhưng không kém phần đồi trị Lời văn chăn chắc hòa quyện những sự sáo rỗng
 Looking For:  Phu nhân đại tỷ tuổi muội

Back | Send Email to Phan chí thiệ (ID: 1419535)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.