Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1419704 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Mr. Chiến
 Mr. Chiến - ID: 1419704
 Name:  Mr. Chiến
 IP & Posted by:  14.166.116.255 on October 26, 2017 at 12:35am
 Updated by:  October 26, 2017 at 10:19pm
 Gender:  Male
 Age:  28
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Ninh Bình
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Du lịch
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Tìm hiểu kết bạn và tình dục
 Free Time:  Tìm hiểu chút chút và suy nghĩ
 I Am:  T là người có đời sống tình dục cao. Sống tình cảm, hiền lành, nhưng ko dễ bị lừa và bắt nạt!
 Looking For:  Có nhu cầu tình dục cao, đằm thắm

Back | Send Email to Mr. Chiến (ID: 1419704)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.