Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1419788 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to anhngoc

 anhngoc - ID: 1419788
 Name:  anhngoc
 IP & Posted by:  14.176.205.240 on October 26, 2017 at 2:14pm
 Updated by:  November 23, 2017 at 3:55am
 Gender:  Female
 Age:  47
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  90 lbs (41 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  da nang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  noi sau
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Một khoi dau mới ,một vạn sự mới ,một tương lai mới .một hạnh phúc mới
 Free Time:  di chua , làm từ thiện
 I Am:  song gian di ,luôn xem trọng chữ nghĩa và tình
 Looking For:   Sống có tình có nghĩa , (anh.nn1104a còng gờ Mail chấm com )

Back | Send Email to anhngoc (ID: 1419788)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.