Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1419933 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lê Trung
 Lê Trung - ID: 1419933
 Name:  Lê Trung
 IP & Posted by:  113.185.14.140 on October 28, 2017 at 9:20am
 Updated by:  October 30, 2017 at 3:34am
 Gender:  Male
 Age:  32
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Vĩnh long
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Khác
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Kiếm 1 tình yêu thật sự...tuy đã 1 lần...nhug tôi đã đặt lòng tin vào GĐ.. nhưng cug ko thể nào giữ lại. Một bữa cơm gd thật sự.. kiếm rất khó...
 Free Time:  Cafe nghe nhạc, câu cá, du lịch
 I Am:  Nữa đời người tuy chưa gọi là yêu thương để đến với nhau. Cũng muốn đc làm lại từ đầu nhưng thật sự kiem rất khó.
 Looking For:  Yêu gia đình, biết thông cảm nhau. Đừng vì những thứ vô nghĩa ma ko đem lại sự yêu thương. vì cuộc sống này lúc nào cũng bon chen, lua doi nhau rất nhiều...tuy duyên thôi.(0chin1chin465motmot9)

Back | Send Email to Lê Trung (ID: 1419933)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.