Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1419934 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hoang Thao Vy

 Hoang Thao Vy - ID: 1419934
 Name:  Hoang Thao Vy
 IP & Posted by:  116.105.199.119 on October 28, 2017 at 9:38am
 Updated by:  September 14, 2018 at 5:07am
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  da nang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  mong tìm được anh, nguoi danh het tinh cam yeu thuong cho em... where are you now? I will waiting for yọu in this life.
 Free Time:  nghe nhạc, đi dạo biển, đọc sách, nấu ăn
 I Am:  giản dị, hiền, sống nội tâm
 Looking For:  hiểu cho nhau, luôn biết cố gắng trong mọi hoàn canh. Đặc biêt phải sống chân thật với Đợi, chung thủy 1 long . Số đ/t liên lạc: không chín ba năm sáu không năm một không không

Back | Send Email to Hoang Thao Vy (ID: 1419934)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.