Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1420067 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hai Lúa

 Hai Lúa - ID: 1420067
 Name:  Hai Lúa
 IP & Posted by:  99.239.91.129 on October 29, 2017 at 8:18pm
 Updated by:  November 17, 2017 at 8:57pm
 Gender:  Male
 Age:  47
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Kitchener
 State/Province:  Ontario
 Zip:  N3H4P2
 Country:  Canada
 Religion:  No Religion
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Nếu em bất hạnh nhiều lần sao không bỏ chút thời gian tìm hiểu con người của anh.
 Free Time:  Lau nhà cho sạch, tân trang nhà cửa cho đẹp mắt. Và đi du lịch những nơi nào chưa đến trên vũ trụ nầy trước khi trỡ về với cát bụi
 I Am:   Không thích bạn bè, không hút thuốc, cờ bạc rượu chè đỉ điếm bê bối. Thich kinh doanh và muốn thấy thành đạt mổi ngày là 1 tầng cao mới.
 Looking For:  Đời người ngắn ngủi anh không có lòng tham nên anh tìm em không tham lam như anh. Anh không muốn vợ đi làm mệt nhọc nhưng ở nhà biết nấu ăn thiệt là ngon.

Back | Send Email to Hai Lúa (ID: 1420067)




Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.