Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1420110 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Sophia Thuỳ
 Sophia Thuỳ - ID: 1420110
 Name:  Sophia Thuỳ
 IP & Posted by:  103.199.40.75 on October 30, 2017 at 4:00am
 Updated by:  October 31, 2019 at 5:48am
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  TPHCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Đủ ăn đủ mặc, tự do thoải mái là được
 Free Time:  Cafe, đọc sách, nghe nhac, thể thao, xem phim.
 I Am:  Thẳng tính, nghĩa khí,thích sự tự do không gò bó
 Looking For:  Có tình nghĩa, cùng chia sẻ và học hỏi những điều trong cuộc sống( chỉ tìm bạn nói chuyện, không tìm ngừoi yêu)

Back | Send Email to Sophia Thuỳ (ID: 1420110)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.