Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1420312 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Một Noi Buon - ID: 1420312
 Name:  Một Noi Buon
 IP & Posted by:  107.14.57.136 on November 1, 2017 at 6:25pm
 Updated by:  November 14, 2017 at 11:06pm
 Gender:  Female
 Age:  43
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Santa Barbara
 State/Province:  California
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Accountant
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Sống vui vẻ , siêng làm , mong về hưu tuổi 55 với một cuộc sống an nhàn ...
 Free Time:  Đọc sách... phụ tiếp làm volunteer cho các hội đoàn, Chùa
 I Am:  Hiền , ngoan đạo Tâm niệm “ còn sống một ngày, phải làm ngày ấy có ý nghĩa “
 Looking For:  Một nữa kia.. người sẽ cùng đồng cam cộng khổ và cùng chung hưởng thành quả tạo được

Back | Send Email to Một Noi Buon (ID: 1420312)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.