Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1420543 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Tim ban - ID: 1420543
 Name:  Tim ban
 IP & Posted by:  108.73.51.71 on November 3, 2017 at 9:46pm
 Updated by:  November 26, 2017 at 7:57pm
 Gender:  Female
 Age:  48
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tx
 State/Province:  Texas
 Zip:  78753
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Noi tro
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Gặp nhau do la cai duyên . Co the lam ban de chia se . Va học hoi nhung loi hay y đẹp trong cuộc song .
 Free Time:  Xem phim - nghe nhac -Ngam bien - lam tu thiện
 I Am:  noi sau
 Looking For:  Tu trăm năm mới đi chung thuyền, Tu nghìn năm mới nên duyên chồng vợ Gặp nhau bởi chữ duyên, Gắn kết đời nhau bởi chữ nợ... Mời bạn xem 3 điều bạn cần ngộ ra trong cuộc sống trước khi quá muộn ,

Back | Send Email to Tim ban (ID: 1420543)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.