Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1420601 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hong Nguyen

 Hong Nguyen - ID: 1420601
 Name:  Hong Nguyen
 IP & Posted by:  49.216.181.201 on November 4, 2017 at 4:35pm
 Updated by:  December 5, 2017 at 6:46am
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Taipei
 Zip:  886
 Country:  Taiwan
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Công nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 I Am:  Em vui vẻ hoà đồng,em là phụ nữ của gia đình .
 Looking For:  Em mong tìm được 1 người có thiện chí muốn làm bạn với em, để mình chăm sóc, chia sẻ với nhau những vui buồn trong cuộc sống,

Back | Send Email to Hong Nguyen (ID: 1420601)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.