Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1420620 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Dieu Huong - ID: 1420620
 Name:  Dieu Huong
 IP & Posted by:  1.52.38.96 on November 5, 2017 at 12:55am
 Updated by:  January 9, 2018 at 5:31am
 Gender:  Female
 Age:  49
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 State/Province:  Australian Capital Territory
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Giao dục
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  dài: tình yêu đến hôn nhân
 Free Time:  nghe nhac , từ thiện giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, nghe thuyết pháp về Phật
 I Am:  hiền, thẳng thang, chung thủy, thích đi chùa làm từ thiện
 Looking For:  hiền, chung thủy không lừa gạt trong tình yêu, ngay thẳng, gặp được người cùng đạo Phật càng tốt cùng chunng chí hướng , chia sẽ trong cuộc sống gđ , biết tha thứ bao dung

Back | Send Email to Dieu Huong (ID: 1420620)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.