Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1420732 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Anna
 Anna - ID: 1420732
 Name:  Anna
 IP & Posted by:  1.52.202.254 on November 6, 2017 at 11:49am
 Updated by:  November 10, 2017 at 10:29am
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Giáo viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Cuộc sống thanh thản,bình an.
 Free Time:  Nấu ăn,nghe nhạc,trồng cây,uống cafê và làm việc nhà.
 I Am:  Thật tình không biết nói sao,nếu có duyên gặp sẽ hiểu.
 Looking For:  Thành Thật.

Back | Send Email to Anna (ID: 1420732)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.