Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1420772 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tim mot nua
 Tim mot nua - ID: 1420772
 Name:  Tim mot nua
 IP & Posted by:  113.190.46.134 on November 7, 2017 at 1:48am
 Updated by:  June 5, 2018 at 4:35am
 Gender:  Male
 Age:  34
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  ha noi
 Zip:  024
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  PhD/Post doctorate
 Occupation:  Ngan hang
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Lập gia đình và làm tốt công việc hiện tại.
 Free Time:  Lướt nét, cafe, chơi thể thao, văn nghệ, du lịch,...
 I Am:  Đang làm việc tại một ngân hàng ở Hà Nội, tính vui vẻ, năng động, biết chăm lo cho cuộc sống gia đình. Mình sẽ nói rõ hơn qua mail hoặc nếu có duyên gặp nhau.
 Looking For:  Bạn gái đang ở Hà Nội, dễ thương một chút, mong muốn lập gia đình trong thời gian tới.

Back | Send Email to Tim mot nua (ID: 1420772)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.