Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1420870 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Cô Đơn

 Cô Đơn - ID: 1420870
 Name:  Cô Đơn
 IP & Posted by:  42.112.87.226 on November 8, 2017 at 5:21am
 Updated by:  November 10, 2017 at 7:28am
 Gender:  Male
 Age:  28
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Đà nẵng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh Doanh
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn đời. mọi người kết bạn zalo : không một hai không hai , sáu một chín , tám không tám.
 Free Time:  cafe
 I Am:  Bình thường
 Looking For:  nữ. mọi người kết bạn zalo nc nhé : 01202619808

Back | Send Email to Cô Đơn (ID: 1420870)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.