Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1420936 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to mai trâm
 mai trâm - ID: 1420936
 Name:  mai trâm
 IP & Posted by:  27.3.1.164 on November 8, 2017 at 8:47pm
 Updated by:  November 11, 2017 at 4:29am
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  văn phòng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Muốn tìm một người tìm hiểu hợp để kết hôn
 Free Time:  Bán onle
 I Am:  Thẳng thắn, hoà đồng
 Looking For:  Muốn tìm một người công việc ổn định, chửng chạc,hiền lành,biết chia sẽ và thông cảm, cùng đạo công giáo

Back | Send Email to mai trâm (ID: 1420936)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.