Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1421080 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to VINH
 VINH - ID: 1421080
 Name:  VINH
 IP & Posted by:  14.169.77.96 on November 11, 2017 at 1:03am
 Updated by:  May 24, 2020 at 1:19am
 Gender:  Male
 Age:  66
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Gv
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm Ban Đời:Xây dựng mái ấm gia đình và chia sẻ buòn vui trong cuộc sống
 Free Time:  Đọc sách, báo và tranh thủ đi Du Lịch
 I Am:  Nhà cửa và Kinh tế: Ổn định, Con: Truỏng Tánh tình: Hiền hòa, Sống: Vị tha, biết nguòi biết ta, bao dung...
 Looking For:  Tình trạng Hôn nhân: Không vuớng bận, Song: có Văn Hóa, lịch sự, Hòa nhã, Hièn..., Có địa vị càng tốt, không cũng chẳng sao (Có Địa Vị: Cũng tốt; Không cũng tốt). zalo:kgchin kgchin baybonsau chinmothai

Back | Send Email to VINH (ID: 1421080)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.