Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1421213 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Đông bi - ID: 1421213
 Name:  Đông bi
 IP & Posted by:  222.253.237.255 on November 12, 2017 at 10:05pm
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Cân thơ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Separated
 My goal:  Hoàn thiện bản thân
 Free Time:  Xem báo ti vi
 I Am:  Trung thực hòa đồng biết tôn trọng tình bạn
 Looking For:  Bạn nhân hậu vui tính hòa đồng chia sẽ buồn vui

Back | Send Email to Đông bi (ID: 1421213)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.