Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1421332 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Phuong

 Phuong - ID: 1421332
 Name:  Phuong
 IP & Posted by:  24.63.48.162 on November 13, 2017 at 4:34pm
 Updated by:  January 25, 2018 at 12:41am
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Boston
 State/Province:  Massachusetts
 Zip:  02122
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn nam độc thân có thể làm bạn tân sự và tìm hiểu và đi xa hơn trong quan hệ.
 Free Time:  Xem phim,đọc báo và thích đi du lịch....
 I Am:  Vui vẻ, hài hước và rất hoà đồng.
 Looking For:  Tìm bạn nam từ 38-45 tốt bụng, vui vẻ và có cộng việc ổn định.

Back | Send Email to Phuong (ID: 1421332)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.