Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1421365 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to HappyFamily

 HappyFamily - ID: 1421365
 Name:  HappyFamily
 IP & Posted by:  118.69.63.199 on November 14, 2017 at 2:16am
 Updated by:  December 10, 2017 at 3:01am
 Gender:  Male
 Age:  34
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  biên hòa
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Tự Do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Có 1 căn nhà riêng, 1 chiếc ôtô, 1 người vợ có đạo đức, có thể giúp đỡ được những người cần mình giúp
 Free Time:  Tìm hiểu và học hỏi những gì mình chưa biết, suy nghĩ về những gì mình đã làm, suy nghĩ về những người mình đã gặp
 I Am:  Muốn biết gì cứ hỏi
 Looking For:  Người có lương Tâm đạo đức

Back | Send Email to HappyFamily (ID: 1421365)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.