Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1421368 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ly nguyen
 Ly nguyen - ID: 1421368
 Name:  Ly nguyen
 IP & Posted by:  38.95.111.50 on November 14, 2017 at 3:38am
 Updated by:  November 14, 2017 at 8:58pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Los angeles
 State/Province:  California
 Zip:  9000
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn đời
 Free Time:  watching tv,reading,swimming ,
 I Am:  Mình là người dễ Hoà đồng,vui vẻ, là người thành thật, quí mến bạn bè... yêu mọi người trong gd ...yêu mái ấm gia dình. Dễ Thông cảm. Ko xấu ko đẹp. Sau cùng, tủy cái nhìn và cảm giác của bạn về mình.
 Looking For:  honest and sincere

Back | Send Email to Ly nguyen (ID: 1421368)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.