Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1421374 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ong mỹ mỹ

 Ong mỹ mỹ - ID: 1421374
 Name:  Ong mỹ mỹ
 IP & Posted by:  1.53.159.210 on November 14, 2017 at 4:52am
 Updated by:  November 20, 2017 at 11:14am
 Gender:  Female
 Age:  22
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Cà mau
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Spa
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tôi là lady boy tôi tìm một người bạn hiểu và hợp tính với tôi.
 Free Time:  Uống một ly cooffe
 I Am:  Hiền lành sống nội tâm rất thích du lịch
 Looking For:  Tôi là lady boy. Tôi tìm một người yêu thương và hiểu được mình. Quen và đi tới hôn nhân... call me : 09 một tám 58 bốn bốn 82

Back | Send Email to Ong mỹ mỹ (ID: 1421374)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.