Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1421395 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Thành Tài - ID: 1421395
 Name:  Thành Tài
 IP & Posted by:  116.106.7.10 on November 14, 2017 at 10:00am
 Gender:  Male
 Age:  24
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tphcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Ngân hàng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Ổn định sự nghiệp và cưới vợ
 Free Time:  Đá banh, đọc sách lịch sử, chơi game fifa
 I Am:  Vui vẻ, biết lắng nghe, dễ chịu
 Looking For:  Chung thuỷ, lo cho gia đình

Back | Send Email to Thành Tài (ID: 1421395)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.