Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1421399 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Tìm1nữacònl - ID: 1421399
 Name:  Tìm1nữacònl
 IP & Posted by:  172.58.144.146 on November 14, 2017 at 10:36am
 Updated by:  November 19, 2017 at 12:11pm
 Gender:  Male
 Age:  49
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sugarland
 State/Province:  Texas
 Zip:  77478
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Sẽ nói sau
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn gái, nếu họp sẽ tiến xa hơn,
 Free Time:  Xem tin tức thơi sự, nói chuyên với người thân, bạn bè.nghe nhạc.
 I Am:  Hiền và để tánh, khg thích khoe khoang, biết người biết ta, nói chúng là easy going. Sạch sẽ, và ngăn nắp. Một thời đã mất mát, muốn làm lại, chăm lo cho người mình yêu. Siêng năng và cần cù.
 Looking For:  Một người tương đối giống như chính mình. Đơn gian khg màu mẹ hoa lá canh, biết chăm lo cho cuộc sống giá dinh

Back | Send Email to Tìm1nữacònl (ID: 1421399)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.