Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1421403 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Sang le - ID: 1421403
 Name:  Sang le
 IP & Posted by:  171.249.178.226 on November 14, 2017 at 11:56am
 Gender:  Male
 Age:  22
 Height:  6 Feet 0 Inches (183 cm)
 Weight:  170 lbs (78 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sài gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Tho may
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Kết bạn và làm quen,
 Free Time:  Xem YouTube
 I Am:  Cuộc sống bộn bề không có thời gian lo cho bản thân, mệt mỏi nhưng không biết chia sẽ với ai
 Looking For:  Những người biết lắng nghe và thỏa lấp sự trống trải

Back | Send Email to Sang le (ID: 1421403)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.