Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1421509 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Sammy

 Sammy - ID: 1421509
 Name:  Sammy
 IP & Posted by:  183.81.11.58 on November 15, 2017 at 9:59pm
 Updated by:  October 29, 2019 at 6:58pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  TP Kinh Doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  sự nghiệp vững chắc, có một mái ấm hạnh phúc
 Free Time:  đi dạo, nghe nhạc, tập yoga, đọc sách kinh doanh
 I Am:  là một người sống tình cảm, chân thành, luôn có sự cầu tiến và hướng đến sự hoàn hảo.
 Looking For:  chững trạc, sâu sắc, tâm lý, sống có tâm

Back | Send Email to Sammy (ID: 1421509)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.