Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1421637 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lucy Thu Thủy
 Lucy Thu Thủy - ID: 1421637
 Name:  Lucy Thu Thủy
 IP & Posted by:  115.77.190.200 on November 17, 2017 at 8:43pm
 Updated by:  November 18, 2017 at 7:57pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm được người bạn tốt và chân thành.
 Free Time:  Xem phim, đi ăn uống với bạn.
 I Am:  Vui tính và dễ gần, mong làm quen các bạn gần xa :) thuylucy90 gmail
 Looking For:  Vui tính, dễ gần như mình :) Biết lắng nghe và chia sẻ tâm sự và công việc ổn định.

Back | Send Email to Lucy Thu Thủy (ID: 1421637)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.