Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1421649 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to xuân đông
 xuân đông - ID: 1421649
 Name:  xuân đông
 IP & Posted by:  113.169.18.112 on November 17, 2017 at 11:20pm
 Updated by:  November 18, 2017 at 7:58pm
 Gender:  Male
 Age:  36
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  civil engineer
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  thành công trong công việc và tìm 1/2 còn lại
 Free Time:  đọc báo, nghe nhạc,đàn ca tài tử
 I Am:  tính tình hiền lành,vui vẻ hòa đồng với mọi ngưới,thích đàn ca tài tử
 Looking For:  bạn gái,chung thủy,biết lắng nghe và chia sẻ. zalo ko chin ko chin ba bảy bon hai bon ba, rất vui dc kết bạn với mọi người

Back | Send Email to xuân đông (ID: 1421649)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.