Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1421784 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tìm ny

 Tìm ny - ID: 1421784
 Name:  Tìm ny
 IP & Posted by:  27.78.117.177 on November 19, 2017 at 7:44pm
 Updated by:  December 30, 2017 at 9:09pm
 Gender:  Gay
 Age:  23
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Bình Dương
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm ai đó thật lòng :( thích người to con chứ ko thích nhỏ con... i’m bot
 Free Time:  Chơi game, đọc truyện, xem phim
 I Am:  Ít nói, hiền, 0 một 69444 chín 247
 Looking For:  To con, hoặc hơi mập...bởi vì tâm lý thích được người khác che chở :D

Back | Send Email to Tìm ny (ID: 1421784)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.