Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1421818 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nam Em

 Nam Em - ID: 1421818
 Name:  Nam Em
 IP & Posted by:  115.72.240.218 on November 20, 2017 at 8:26am
 Updated by:  November 30, 2017 at 9:04pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Mục tiêu lâu dài là hạnh phúc Mục tiêu ngắn là kiếm tiền
 Free Time:  Ăn uống, mua sắm, du lịch, xem phim, cafe, ...
 I Am:  Nhiều , ko đủ kí tự để diễn tả. Nói sau vậy
 Looking For:  Người đặc biệt phù hợp

Back | Send Email to Nam Em (ID: 1421818)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.