Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1421846 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thanh Nga

 Thanh Nga - ID: 1421846
 Name:  Thanh Nga
 IP & Posted by:  113.189.49.133 on November 20, 2017 at 7:57pm
 Updated by:  November 21, 2017 at 1:39am
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Ban mê thuộc
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Làm nail
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm hiểu và đi đến hôn nhân.
 Free Time:  Thích đi du lịch, nghe nhạc, nấu ăn....
 I Am:  Vui vẻ , hoà đồng, chân thật, sống tình cảm.
 Looking For:  Thích cuộc sống gia đình.

Back | Send Email to Thanh Nga (ID: 1421846)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.