Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1421848 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thiên Tuấn

 Thiên Tuấn - ID: 1421848
 Name:  Thiên Tuấn
 IP & Posted by:  115.72.226.116 on November 20, 2017 at 9:30pm
 Updated by:  March 16, 2019 at 8:41pm
 Gender:  Gay
 Age:  25
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Mc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một người để tâm sự và để yêu
 Free Time:  Đi cà phê 1 mình
 I Am:  Ít nói và sống nội tâm nhưng vui vẻ, bottom
 Looking For:  Tìm người để chia sẻ buồn vui và nếu hợp sẽ là 1 mối quan hệ lâu dài, Top

Back | Send Email to Thiên Tuấn (ID: 1421848)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.