Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1421875 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to AnhAnh
 AnhAnh - ID: 1421875
 Name:  AnhAnh
 IP & Posted by:  59.153.253.150 on November 21, 2017 at 6:39am
 Updated by:  November 22, 2017 at 8:25pm
 Gender:  Male
 Age:  41
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  ha noi
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  tiếng Hoa
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  làm quen, tìm hiểu và kết hôn
 Free Time:  nấu ăn, đọc sách truyện, chơi thể thao, xem phim
 I Am:  hòa đồng, vui tính, tháo vát, nghiêm túc
 Looking For:  phụ nữ có tình cảm chân thành và muốn lập gia đình

Back | Send Email to AnhAnh (ID: 1421875)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.