Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1421913 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 NGUYET TRUC - ID: 1421913
 Name:  NGUYET TRUC
 IP & Posted by:  73.252.213.139 on November 21, 2017 at 6:25pm
 Updated by:  December 25, 2017 at 10:50pm
 Gender:  Female
 Age:  50
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  San Jose
 State/Province:  California
 Zip:  90555
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Làm hãng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  DU BIẾT TÌM BẠN TRÊN VS LÀ ẢO NHƯNG TRONG CÁI ẢO CŨNG GẶP NGƯỜI THẬT, TỐT VÀ ĐỒNG CẢM.. NÊN TÔI CŨNG MUỐN DẤN THÂN CHƠI TRÒ SẤP NGỮA MAY RỦI..
 Free Time:  DU LỊCH, ĐỌC SÁCH, THỂ DỤC ..NẤU ĂN..
 I Am:  KHI QUEN NHAU BẠN SẼ NHẬN XÉT VỀ TÔI..NÊN KHÔNG THỂ NÓI GÌ VỀ CHÍNH MÌNH...
 Looking For:  NGƯỜI ĐÀN ÔNG LỊCH SỰ, THẬT THÀ HIỂU TÔI ĐỂ CHIA SẺ NIỀM VUI NỖI BUỒN..THƯ CHO: lylan104.. Yh.com .. CÁM ƠN

Back | Send Email to NGUYET TRUC (ID: 1421913)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.