Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1422111 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thảo châu

 Thảo châu - ID: 1422111
 Name:  Thảo châu
 IP & Posted by:  116.110.222.235 on November 24, 2017 at 7:11pm
 Updated by:  March 21, 2018 at 10:40pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Đà nẵng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Muốn tìm kiếm những j hợp vơi mình, trong cuộc sống lẫn tình yêu để đi đến những điều tốt đẹp hơn.
 Free Time:  Đi chơi với bạn bè, cf, tán gẫu lúc rảnh rỗi vs nhất là đi du lịch khi có time vs điều kiện
 I Am:  Tính cách hơi thẳng tính 1 tý, nhưng tiếp xúc nhiều sẽ hiểu nhiều hơn là 1 con người vui vẻ hòa đồng. Trong cv lẫn cs
 Looking For:  Phải hợp dù k nhiều cũng it về cs lẫn sng, để có thể tìm hiểu dài lâu hơn

Back | Send Email to Thảo châu (ID: 1422111)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.