Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1422465 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Huynh
 Huynh - ID: 1422465
 Name:  Huynh
 IP & Posted by:  27.67.135.214 on November 28, 2017 at 7:43am
 Updated by:  December 6, 2017 at 9:23pm
 Gender:  Male
 Age:  33
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Ha Noi
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kỹ thuật
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mong muốn tìm 1 ng bạn để có thể nói chuyện tâm sự nếu có thể sẽ tiến xa hơn nữa
 Free Time:  Đọc báo liớt web xem tin tức
 I Am:  Hiện đang sống độc thân
 Looking For:  Mong được làm quen với tất cả các bạn nữ

Back | Send Email to Huynh (ID: 1422465)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.